ติดต่อเรา
th
ระบบอากาศ

ระบบนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีเอกลักษณ์ของอุณหพลศาสตร์ควบคุมอุณหภูมิระบบซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

TY_VIEW_MORE
ป้องกันน้ำหยด

ป้องกันการควบแน่นซับฝาเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำหยด

TY_VIEW_MORE
ป้องกันน้ำหยด
ติดต่อเรา
Share Delicacy Dass Love
service@gaabor-global.com