ติดต่อเรา
The GWEICH Family ——
th
เกี่ยวกับแบรนด์ Gaabor

แบรนด์ Gaabor ยึดมั่นในยีนของเยอรมัน ในปี 2008 ก่อตั้งห้องทดลองในเยอรมนี และนำทีมเทคนิคของเยอรมันไปศึกษาการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนในเครื่องใช้ในครัว

ในปี 2015ทีมงาน Gaabor ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยผู้ใช้ในสิงคโปร์เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในพฤติกรรมการทำอาหารระหว่างเอเชียและยุโรป และเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของ "การตอบสนองความต้องการของกลุ่มข้ามวัฒนธรรม" ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในปี 2021 Gaabor เข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ ด้วยแนวคิดการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นหลักและความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีหลักมากว่าสิบปี หลังจากเปิดตัวทำให้กลายเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชั้นนำ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ขายดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทันที  

เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมาสู่ครอบครัวทั่วตะวันออกเฉียงใต้ Gaabor ยังคงลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ขยายซีรีส์หลักของเครื่องใช้ในครัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำความสะอาด การดูแลส่วนบุคคล และการขยายผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

จะได้แก้ปัญหาที่ครอบคลุมสำหรับอายุการใช้งานคุณภาพของผู้ใช้

เทคโนโลยี Cyclone air

นวัตกรรมระบบทำความเย็นและความร้อนหมุนเวียน ใบพัดกาบอร์มีความแตกต่างจากใบพัดทั่วไปในการส่งลม แรงดันลมที่เกิดจากการหมุนของใบพัดจะสูงและมีแรงส่งลมที่แรงกว่าพัดลมทั่วไป


ป้องกันการหยด

ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อุณหภูมิแม่นยำทุกองศา  ไขมันต่ำ ไร้ควัน ไร้น้ำมัน ดีต่อสุขภาพง่ายต่อการปรุง

ป้องกันการหยด

News at Gaabor

หม้อทอดไร้น้ำมันออกแบบเพื่อสุขภาพ
ปัจบันหม้อทอดไรามันเ็ปนเคืรองใช้ไฟฟ้าในครัวเืรอนทได้รับความสนใจจากผ้ชนชอบอาหารทอดเ็ปนอย่างมากและเ็ปนสินค้าทได้รับความนิยมูของGaaborเสมอมา
หม้อทอดไร้น้ำมันออกแบบเพื่อสุขภาพ
16 01,2023
เครื่องใช้ไฟฟ้า Gaabor เข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมอไม่นานมานGaaborติดอันดับแบรนด์เครองใช้ไฟฟ้าขายดีทสดในจีนและยุโรปGaaborได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนองโดยเฉพาะหม้อทอดไรามันซงเ็ปนทนิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจบัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า Gaabor เข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
16 01,2023
เปิดตัวหม้อทอดไร้น้ำมัน Gaabor
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคมสมัยใหม่หลายสงหลายอย่างในชีวิตประจ าวันของเราถูกมองข้ามไปเช่นการท าอาหารใหครอบครัวการทานอาหารเย็นกับพ่อแม่Gaaborต้องการให้คุณรู้ว่าการอย่บ้านเนองจากการแพร่ระบาดไม่ได้เ็ปนเพียงการรอคอยเราสามารถใช้โอกาสนพ
เปิดตัวหม้อทอดไร้น้ำมัน Gaabor
16 01,2023
Sitemap Privacy Policy Powered by: yinqingli.com