ติดต่อเรา
th

เครื่องทอดอากาศ

5L ความจุขนาดใหญ่หม้อปรุงอาหารเย็น ไขมันต่ำไม่สูบบุหรี่ไม่มีน้ำมันสุขภาพง่ายต่อการปรุงอาหาร คอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ถูกต้อง หน้าจอแสดงเวลาและอุณหภูมิที่ชัดเจน

RELATED_PRODUCTS
TY_RELATED_VIDEO
ติดต่อเรา
Share Delicacy Dass Love
service@gaabor-global.com