ติดต่อเรา
th

ตะแกรงไฟฟ้า

1.7l ทองหม้อปริมาณเหมาะสำหรับใช้และ 2-3 คน เอ็นบีพี ลูกบิดที่สามารถเปิดได้ทันทีและควบคุมอุณหภูมิความร้อน ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะโดยอัตโนมัติปิด ครีบระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

RELATED_PRODUCTS
TY_RELATED_VIDEO
ติดต่อเรา
Share Delicacy Dass Love
service@gaabor-global.com